แผนรายการ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ช่อง 13 สยามไท

ผังรายการโทรทัศน์สำหรับวันจันทร์

01:30 >> 02:00
RICEO
02:00 >> 02:30
ฮวงจุ้ย
02:30 >> 03:00
เพลงนพเก้า
03:00 >> 03:30
นีโอไรซ์
03:30 >> 05:00
รีรัน สามัคคีประชาชน (เสาร์)
05:00 >> 06:00
รีรันป้องป่วย
06:00 >> 08:30
MORNING NEWS
08:30 >> 09:00
RICEO
09:00 >> 09:30
HAPPY TO GO
10:00 >> 10:30
13 สยามช้อยส์
10:30 >> 10:00
ครบเครื่อง
11:30 >> 12:00
SIAM THAI UPDATE
12:30 >> 13:00
ป้องป่วย
14:00 >> 14:30
เพลงเพื่อแผ่นดิน
14:30 >> 15:00
ครัวธนภรณ์
15:00 >> 16:00
แลกหมัดซัดแหลก Health
16:00 >> 16:30
หมอเจ็บ ผมงาม
16:30 >> 17:00
น้ำมันรำข้าว
18:00 >> 20:00
ย่ำค่ำยำข่าว
20:00 >> 21:00
สามัคคีประชาชน
21:30 >> 23:00
13 สยามช้อยส์
23:00 >> 24:00
ตัวจริงเสียงจริง
24:00 >> 01:30
รีรัน สามัคคีประชาชน

ผังรายการโทรทัศน์สำหรับวันอังคาร

01:30 >> 02:00
็HAPPY TO GO
02:30 >> 03:00
หมอเจ็บ ผมงาม
03:00 >> 03:30
นีโอไรซ์
03:30 >> 04:00
รักอย่ารู้คลาย
04:30 >> 05:00
มัดกายซ่อมใจ
05:00 >> 06:00
รีรันป้องป่วย
06:00 >> 08:30
MORNING NEWS
08:30 >> 09:00
นีโอไรซ์
09:00 >> 10:00
รักอย่ารู้คลาย
10:00 >> 10:30
น้ำมันรำข้าว
10:30 >> 11:00
HAPPY TO GO
11:30 >> 12:30
SIAM THAI UPDATE
12:30 >> 14:00
ป้องป่วย
14:00 >> 15:00
ครัวธนภรณ์
15:00 >> 15:30
ภูมิปัญญาชุมชน
15:30 >> 16:00
น้ำมันรำข้าว
16:00 >> 16:30
มัดกายซ่อมใจ
16:30 >> 17:00
หมอเจ็บ ผมงาม
17:00 >> 17:30
รีรัน*SIAM THAI UPDATE
17:50 >> 18:00
ข่าวภูมิภาค
18:00 >> 20:00
ย่ำค่ำยำข่าว
20:00 >> 21:30
สามัคคีประชาชน
21:30 >> 22:30
ครัวธนภรณ์
22:30 >> 23:00
เพลงเพื่อแผ่นดิน
22:30 >> 23:00
เพลงเพื่อแผ่นดิน
23:00 >> 24:00
น้ำมันรำข้าว
24:00 >> 01:30
รีรันสามัคคีประชาชน
24:00 >> 01:30
รีรัน สามัคคีประชาชน

ผังรายการโทรทัศน์สำหรับวันพุธ

01:30 >> 02:30
แลกหมัดซัดแหลก Health
03:30 >> 04:00
ครัวธนภรณ์
04:00 >> 04:30
พบรักษ์คุณ
04:30 >> 05:00
น้ำมันรำข้าว
05:00 >> 06:00
รีรัน ป้องป่วย
05:00 >> 05:30
รีรัน*ป่องป่วย
06:00 >> 08:30
RLCEO
06:00 >> 06:30
MORNING NEWS
08:30 >> 09:00
RLCEO
09:00 >> 10:00
Love me love my Health
10:00 >> 10:30
หมอเจ็บ ผมงาม
10:30 >> 11:30
คุยกับบรรณวิทย์
11:30 >> 12:30
SIAM THAI UPDATE
12:30 >> 14:00
ป่องป่วย
14:00 >> 15:30
็HAPPY TO GO
15:00 >> 15:30
พบรักษ์คุณ
15:30 >> 16:30
เปิดประตูสู่อาเซี่ยน
16:30 >> 17:00
ครัวธนภรณ์
17:00 >> 17:50
รีรัน*Siam Thai Direct
17:50 >> 18:00
ข่าวภูมิภาค
18:00 >> 20:00
ย่ำค่ำยำข่าว
20:00 >> 21:30
สามัคคีประชาชน
21:30 >> 23:00
เพลงเพื่อแผ่นดิน
23:00 >> 24:00
คุยกับบรรณวิทย์
24:00 >> 01:30
รีรันสามัคคีประชาชน

ผังรายการโทรทัศน์สำหรับวันพฤหัสบดี

01:30 >> 02:00
RICEO
02:00 >> 02:30
นีโอไรซ์
02:30 >> 03:00
พบรักษ์คุณ
03:00 >> 03:30
น้ำมันรำข้าว
03:30 >> 04:00
Happy To Go
04:00 >> 05:00
ครัวธนภรณ์
05:00 >> 06:00
รีรัน ป้องป่วย
06:00 >> 08:30
MORNING NEWS
08:30 >> 09:00
RLCEO
09:00 >> 10:00
น้ำมันรำข้าว
10:00 >> 10:30
้HAPPY TO GO
10:30 >> 11:30
ตามหมอมาดู
11:30 >> 12:30
Siam Thai Direct
12:30 >> 13:00
ท่องโลกศรัทธา
13:00 >> 14:00
ครบเครื่อง
14:00 >> 15:30
ถอดรหัสชีวิต
15:30 >> 16:30
ครัวธนภรณ์
16:30 >> 17:00
นีโอไรซ์
17:00 >> 17:50
รีรัน*Siam Thai Direct
17:50 >> 18:00
ข่าวภูมิภาค
18:00 >> 20:00
ย่ำค่ำยำข่าว
20:00 >> 21:30
สามัคคีประชาชน
21:30 >> 22:30
เปิดประตูสู่อาเซี่ยน
22:30 >> 23:00
คนเก่าเล่าเรื่องแก่
23:00 >> 24:00
ถึงคน ถึงข่าว
24:00 >> 01:30
รีรัน*สามัคคีประชาชน

ผังรายการโทรทัศน์สำหรับวันศุกร์

01:30 >> 02:00
คุยกับบรรณวิทย์
02:30 >> 03:30
น้ำมันรำข้าว
03:30 >> 04:00
มัดกาย ซ่อมใจ
04:00 >> 05:00
ครัวธนภรณ์
05:00 >> 06:00
เพื่อนมุสลิม
06:00 >> 08:30
MONING NEWS
08:30 >> 09:00
พบรักษ์คุณ
09:00 >> 10:00
น้ำมันรำข้าว
10:00 >> 10:30
มัดกาย ซ่อมใจ
10:30 >> 11:30
รักอย่ารู้คลาย
11:30 >> 12:30
Siam Thai Direct
12:30 >> 14:00
ป่องป่วย
14:00 >> 15:30
13 สยามซ้อยส์
15:30 >> 16:30
HAPPY TO GO
16:30 >> 17:50
RICEO
17:00 >> 17:50
รีรัน*Siam Thai Direct
17:50 >> 18:00
ข่าวภูมิภาค
18:00 >> 20:00
ย่ำยำข่าว
20:00 >> 21:00
ถ่ายทอดสด .สัญญาณคสช
21:00 >> 22:30
สามัคคีประชาชน
22:30 >> 23:00
คนเก่าเล่าเรื่องแก่
23:00 >> 24:00
ถึงคนถึงข่าว
24:00 >> 01:30
รีรัน*สามัคคีประชาชน

ผังรายการโทรทัศน์สำหรับวันเสาร์

00:00 >> 02:00
รีรัน ดนตรีสีรุ้ง
02:00 >> 05:00
เสาร์สุขสม
05:00 >> 05:30
แสงจันทร์ส่องใจ
06:30 >> 07:30
แลกหมัดซัดแหลก Health
07:30 >> 11:00
เสาร์สุขสม
11:00 >> 12:00
ครัวธนภรณ์
12:00 >> 12:30
หมอเจ็บ ผมงาม
12:30 >> 13:30
ครบเครื่อง
13:30 >> 16:30
ดนตรีสีรุ้ง
16:30 >> 17:00
RICEO
17:00 >> 17:50
คนเก่าเล่าเรื่องแก่
17:50 >> 18:00
เพลงเพื่อชาติ
18:03 >> 19:00
ครบเครื่อง
19:00 >> 21:00
สามัคคีประชาชน
21:00 >> 22:00
แลกหมัด/เพลงนพเก้า
22:00 >> 23:30
Love Me Love My Health
23:30 >> 23:59
ส่งความสุข

ผังรายการโทรทัศน์สำหรับวันอาทิตย์

00:00 >> 03:00
รีรัน HAPPY SUNDAY
03:00 >> 05:00
รีรัน สามัคคีประชาชน
05:00 >> 06:30
Green City กับ ท่านเสียงศิล
06:30 >> 07:00
เพลงเพื่อแผ่นดิน
07:00 >> 08:00
คุยข่าวเล่าคดี
08:00 >> 11:00
HAPPY SUNDAY
11:00 >> 12:00
Happy To Go
12:00 >> 12:30
ครัวธนภรณ์
12:30 >> 13:30
คนรักษ์แผ่นดิน
13:30 >> 15:30
รีรัน ดนตรีสีรุ้ง
15:30 >> 16:30
ฮวงจุ้ย
16:30 >> 17:00
Siam Thai Direct
17:00 >> 17:30
คนเก่าเล่าเรื่องแก่
17:30 >> 18:00
เพลงเพื่อแผ่นดิน
18:00 >> 19:00
ถอดรหัสหุ้น
19:00 >> 21:00
สามัคคีประชาชน
21:00 >> 22:30
แลกหมัดซัดแหลก Health (รายการสด)
23:00 >> 23:59
ครบเครื่อง