ปอ ฝึกหายใจ ขยับตัวได้เล็กน้อย อยากลุก พูดได้แค่กระซิบยังไม่เป็นประโยค

You are here: